fbpx

Người quản lý tài khoản riêng

Cho dù bạn là nhà giao dịch mới hay có kinh nghiệm với tài khoản lớn hay nhỏ,

mỗi khách hàng sẽ có một người quản lý tài khoản riêng để hỗ trợ bạn.

Một Đội ngũ...
...nhiều địa điểm

Đội ngũ Thị trường toàn cầu của chúng tôi phục vụ các tổ chức tài chính, khách hàng lẻ và khách hàng lớn trên khắp thế giới.

Thiết lập tài khoản, người quản lý tài khoản của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ.

Lợi ích

TRỰC TIẾP

THÀNH THẠO

CÁ NHÂN

TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

Trò chuyện với chúng tôi ngay

Nói về chiến lược giao dịch

Mở rộng quy mô, mô hình con bướm, sóng Elliott, mô hình con dơi, đột phá hoặc nếu bạn có các chiến lược bí mật mà bạn muốn có người để nói chuyện, hãy nói chuyện với chúng tôi

Thảo luận về các cơ hội thị trường

Chúng tôi ở đây để thảo luận về các quyết định của ngân hàng trung ương, NFP, dữ liệu EIA

Nói chuyện chung

Chào hỏi và tán gẫu về thời tiết ở Sydney thế nào, bạn có thể tìm thấy ý tưởng giao dịch mới của mình.

Cần hỗ trợ

Cho dù bạn không biết cách nạp tiền vào tài khoản của mình hoặc giới thiệu bạn bè giao dịch với chúng tôi, hãy nói chuyện với chúng tôi.

Bạn muốn hợp tác với chúng tôi

Có, chúng tôi có người quản lý tài khoản chăm sóc IB của bạn. Hãy trò chuyện và xem chúng tôi có thể trợ giúp như thế nào

Truy vấn về một giao dịch cụ thể

Nói chuyện với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến giao dịch của mình.

Thiết lập Tài khoản Live hoặc Tài khoản Demo

Người quản lý tài khoản của bạn sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ

Bạn muốn tìm hiểu thêm

Chúng tôi luôn ở đây 24/5.Vui lòng bấm để liên hệ

FPG Live Support

Welcome to FortunePrime Live Support.
Please select how you would like to be contacted.

FPG Live Support

Welcome to FortunePrime Live Support.
Please select how you would like to be contacted.

WeChat: FPG_01

Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.

WeChat: FPG_01

Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.

WeChat: FPG_01

Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.