fbpx

Giới thiệu môi giới

Tham gia chương trình hợp tác của chúng tôi và bạn sẽ kiếm được hoa hồng 

cho mỗi giao dịch do khách hàng mà bạn giới thiệu cho FPG thực hiện.

Giới thiệu môi giới

Nếu thế giới đầu tư mê hoặc bạn và nếu bạn muốn kiếm tiền mà không cần thực hiện các giao dịch trực tiếp, bạn có thể thành công với tư cách là một nhà giới thiệu môi giới (IB). Giống như một nhà tiếp thị liên kết, một IB giới thiệu đối tác với một nhà môi giới thực tế, nhưng vai trò của nó khác với một công ty liên kết. IB giống như một phiên bản nâng cấp của một đơn vị liên kết. Họ cung cấp nhiều dịch vụ hơn và cũng có thể tạo ra hoa hồng cao hơn.

Các lợi ích chính

Thu nhập linh hoạt

Nhiều cơ chế khác nhau để phù hợp với bạn

Thanh toán hàng ngày

Không có giới hạn về các khoản thanh toán

Đáng tin cậy và được giám sát

Được giám sát bởi nhiều cơ quan quản lý

Thống kê chi tiết

Được cung cấp báo cáo chi tiết

Dịch vụ cao cấp

Đại diện của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp

Tài liệu Marketing

Tài liệu Marketing để hỗ trợ bạn phát triển doanh nghiệp của mình

Các bước đăng ký

Đăng ký

Nói chuyện với Người quản lý tài khoản của bạn

Giới thiệu

Bắt đầu giới thiệu

Bắt đầu kiếm tiềm

Hoa hồng không giới hạn

Trở thành IB của chúng tôi thật dễ dàng, vui lòng nhấp vào nút bên dưới để bắt đầu!

MẠNG LƯỚI

Phát triển
mạng lưới toàn cầu

Fortune Prime Global đang nhanh chóng trở nên phổ biến trong cộng đồng giao dịch ngoại hối. Chúng tôi cung cấp cổng giao dịch cho các khách hàng lẻ và tổ chức để giao dịch trên thị trường tài chính lớn nhất thế giới.

10000+

Khách hàng đang hoạt động

30+

Quốc gia

800+

Đối tác

NHÀ THANH KHOẢN CẤP 1

FPG Live Support

Welcome to FortunePrime Live Support.
Please select how you would like to be contacted.

FPG Live Support

Welcome to FortunePrime Live Support.
Please select how you would like to be contacted.

WeChat: FPG_01

Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.

WeChat: FPG_01

Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.

WeChat: FPG_01

Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.