fbpx

FPG Sao chép giao dịch

Sao chép các nhà giao dịch có lợi nhuận tốt nhất

ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa và hơn thế nữa

Bảng xếp hạng nhà giao dịch

Chọn một Nhà giao dịch thành công và sao chép các giao dịch.

Bắt đầu với tài khoản FPG

Nhấn vào liên kết bên dưới để đăng ký tài khoản giao dịch FPG và gửi tài liệu xác minh tài khoản.

Khi tài khoản của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây để đăng ký trở thành người người sao chép giao dịch hoặc nhà giao dịch Master.

Rất dễ dàng để bắt đầu!

Vui lòng bỏ qua bước này nếu bạn đã có tài khoản. “

Tăng thêm thu nhập bằng cách sao chép từ các Nhà giao dịch có lợi nhuận của chúng tôi

Copy Trade mang đến cơ hội để tự động sao chép các giao dịch từ các top trader. Nền tảng này cho phép bạn lựa chọn theo các nhà giao dịch chuyên nghiệp hàng đầu để đa dạng hoá danh mục đầu tư của bạn.

Với số lượng nhà giao dịch không giới hạn để sao chép, bạn có thể tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng và nhận được thu nhập ổn định. Ngoài ra bạn cũng có toàn quyền kiểm soát quá trình và có thể sửa đổi / ngừng sao chép giao dịch vào bất kỳ thời điểm nào

Dành cho Master Trader

Trade và tăng thêm thu nhập từ những người sao chép giao dịch của bạn. Tài khoản chính của bạn hiển thị số liệu thống kê hàng ngày và hàng tháng về hiệu suất giao dịch của bạn — hãy quảng bá nó và thu hút những người theo dõi mới!

Nhấp vào nút bên dưới và nhập số tài khoản và mật khẩu của bạn

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Bạn đã tìm thấy
Thị trường hoàn hảo?

Hãy dùng thử bản demo 30 ngày miễn phí hoặc mở tài khoản trực tiếp và bắt đầu giao dịch chỉ trong một vài phút.

FPG Live Support

Welcome to FortunePrime Live Support.
Please select how you would like to be contacted.

FPG Live Support

Welcome to FortunePrime Live Support.
Please select how you would like to be contacted.

WeChat: FPG_01

Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.

WeChat: FPG_01

Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.

WeChat: FPG_01

Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.